ยินดีตอนรับสู่ชมรมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต
....................................................................

     ด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดภูเก็ตทำให้มีการก่อตั้งชมรมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546

      ประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเก็ตได้กลายมาเป็นจุดที่น่าสนใจหลังจากที่ได้ค้นหาทั้งหมดจากทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีปัจจัยหลัก คือจำนวนของโครงการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา


Welcome to “Phuket & Samui property Investment Exhibition” (PIE2006)


Thursday, 6 April – Monday, 10 April 2006 at 10.00 -21.00
Central Festival Phuket, Thailand morePhoto 001


Photo 002เว็ปไซด์นี้จะมีการปรับเพิ่มข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และโครงการต่างๆทุกเดือน
โปรดอย่าพลาดในการเข้าเยี่ยมเว็ปไซด์